Het veld is aan de Uddelerweg (en de Weideweg. )

Hier is een parkeerplaats (zand)
Voor het uitladen mag één auto per keer naar het veld rijden.
Zorg dat je de VMVC pas bij je hebt!
Het veld is alleen toegankelijk voor leden met een pas en de Boswachter is vrij streng.
Kijken kan uiteraard vanaf het bij gelegen fiets pad.

Ook bij het modelvliegen gelden regels, zowel op de grond als in de lucht.
De regels hebben tot doel om de veiligheid te waarborgen en mogelijke overlast voor omstanders te voorkomen.

Samen met het VMVC hebben we een aantal regels afgesproken waaraan een ieder zich dient te houden. Uitzonderingen worden niet getolereerd.

De belangrijkste zijn:

 • Vliegtijden
 • Geluidsnorm
 • Veldregels
 • Gebruik van auto, van en naar het veld

De vliegtijden zijn verdeeld in twee perioden:

Zomerperiode van 1 april tot 1 oktober:

 • dinsdag van 17:00 tot zonsondergang (alleen electro)
 • woensdag van 13:00 tot zonsondergang
 • donderdag van 13:00 tot zonsondergang
 • vrijdag van 13:00 tot zonsondergang (alleen electro)
 • Zaterdag van 10:00 tot 18:00

Winterperiode van 1 oktober tot 1 april:

 • woensdag van 13:00 tot16:00
 • donderdag van 13:00 tot 16:00
 • vrijdag van 13:00 tot 1600 (alleen electro)
 • Zaterdag van 10:00 tot 16:00

De vliegtijden gelden zowel voor gemotoriseerde als niet gemotoriseerde modelvliegtuigen.
Het is dus niet (meer) toegestaan om buiten de toegestane vliegtijden met (elektro)zwevers te vliegen.

Geluidsnorm:
80 dba gemeten op 7 meter afstand van het toestel.

Veldregels:
Terreinreglement
Daarnaast dient elk lid over een geldige WA-verzekering te beschikken met een zogenaamde modelvliegbepaling.
Belangrijk is nog dat we ervan uitgaan dat elk lid de reglementen kent voordat hij of zij het veld bezoekt en er gebruik van maakt.

Gebruik van auto, van en naar het veld:
Voor het in- en uit- laden mag slecht één auto per kaar naar het veld rijden.

Geluidsoverlast:
Om geluidsoverlast tot een minimum te beperken moet het rode gebied worden ontzien met motorkisten.
Zie afbeelding vlieggebied