Terreinreglement
Het vliegen met modelvliegtuigen is uitsluitend toegestaan op het hiervoor door de gemeente Nunspeet aangewezen, en aan de Veluwse Model Vlieg Club (VMVC) beschikbaar gestelde, vliegveld op het Elspeter Veld.