Veldcommissie

Het veld is natuurlijk het domein van Eric en Bennie en Rob, maar de commissies in detail weet ik nog niet. Dat moet nog inhoudelijk verbeterd worden.

Taak:

Robin Janssen

Minze Zwerver

Evenementencommissie

Taak: Verzorgen en coördineren van alle sociale en maatschappij belangrijke evenementen binnen het ARMC

Rob Crèvecoeur

Joyce Zwerver

Commissie digitale nieuwsbrief

Taak: Alex en Rob verzorgen de digitale nieuwsbrief en Karol ondersteunt waar nodig met foto’s.

Alex Janssen

Rob Crèvecoeur

Karol Wozniak

Website Team

Webmaster Karol Wozniak

Back-up Webmaster: Ferdinand van Ommeren

Technisch beheerder