Voortaan zullen er nog 3 commissies zijn , bestaande uit  diverse uitvoerenden.  Elke commissie heeft een “kartrekker” die  tevens met het dagelijks bestuur communiceert. Zie voor de indeling en leden van de diverse commissies  de tabel hieronder

Kartrekkers

  • kunnen door het bestuur worden uitgenodigd voor bestuursvergaderingen
  • coördineren en bewaken hun deelgebied 

Uitvoerende leden

  • zijn als subgroepen autonoom (zelfsturend)  
Commissie Kartrekker Deel gebied Uitvoerende leden
       
Rond ARMC Alex Janssen Clubhuis Alle leden
Bar Henk
Nico
Dave
Bennie (voorraad)
Veld vinden Karol
Robin
Veld onderhoud Sjef
Bibliotheek Paul
Contacten met Spelderholt Alex
Smoelenboek Jacques
Evenementen Machiel Karels Buiten evenementen Joyce
Robin
Binnen evenementen Alex
Robin
Communicatie Karol Wozniak Website en ICT en SM Karol Wozniak
Alex
Nieuwsbrief Alex Janssen Karol Wozniak (foto’s)
Lesprogramma Benie Alex
Intro nieuwe leden Karol Alex
 
Computers en simulatoren Karol
Hans