Het nieuwe bestuur heeft ondersteund door een denktank een aantal beleidsvoornemens gelanceerd.

De neerwaartse spiraal ombuigen:

 • Aandacht voor de leden door:
  • Regelmatig informatieve nieuwsbrieven te laten verschijnen, streven is 4 stuks per jaar
  • Agenda op de website met alle relevante evenementen
  • Iets voor de leden (en aanhang) organiseren
 • Werving nieuwe leden door inzet van sociale media. Een belangrijk onderwerp zodat we de teruggang in leden stoppen en er weer nieuw bloed in de vereniging komt
 • Extra inkomsten genereren door:
  • Sponsoren te werven (Via nieuwsbrief en het stimuleren van onze hobby )
  • Stemmen te tellen bij landelijke en of plaatselijke verkiezingen.
  • Een of twee vliegdemonstraties te geven  

Het bestuur:      

 • Het nieuwe bestuur kiest vooral een praktische insteek
 • Bestuur bestuurt, maar delegeert uitvoerend werk aan 3 commissies
 • Minder commissies, met meer eigen verantwoordelijkheid
 • Lanceert beleidsvoornemens en bewaakt uitvoering 
 • Stimuleert samenwerking met:
  • VMVC (Commissies evenementen en communicatie)
  • KNVvL (CRV) (Commissie evenementen 
  • Spelderholt (Commissie Rond ARMC) 

Evenementen:

 • Ca. 4 per jaar
 • Per jaar willen we minimaal € 50,-  aan evenementen overhouden, dit om kleine investeringen ten behoeve van evenementen te kunnen doen.  

Technische vaardigheden ontwikkelen:

 • Ca. 3 keer per jaar  een workshop m.b.t. de vliegtuigmodelbouw  o.a. kunststof- en houtbewerken.
 • Club activiteit met daaraan verbonden een wedstrijdje.  

Clubhuis: 

 • Is vanaf heden geen magazijn voor de leden meer
 • We organiseren in het eerste kwartaal van 2020 een opruim- en afvoer dag.
 • Rooster opzetten voor reinigen van toilet en stofzuigen van alle ruimtes
 • 200 uur Schilderen om de huur voor het clubhuis terug te verdienen