Auteur: karol wozniak

EU-drone regelgeving uitgesteld

De EU heeft o.a. vanwege Covid-19 virus besloten de nieuwe EU drone regelgeving uit te stellen tot 31 december 2020.Dit heeft tot gevolg dat ook de daaruit voortvloeiende regelgeving voor modelvliegen wordt uitgesteld.De huidige Regeling Modelvliegen blijft dus gewoon nog van kracht na 1 juli 2020.

Omgang met het modelvliegveld Uddel tot en met 20 mei 2020

Beste modelvliegers van het ARMC,

Wij krijgen steeds meer vragen of er weer gevlogen kan worden en geven hier graag een reactie op.  

Wij snappen die frustratie heel goed, maar dat geldt ook voor andere sport- en/of clubactiviteiten binnen de luchtvaart en andere takken van sport. Golfbanen zijn ook gesloten, terwijl je daar bij uitstek voldoende afstand van elkaar kan nemen om maar een voorbeeld te noemen.

Het gaat de overheid erom het risico van besmetting zoveel mogelijk te beperken door thuis te blijven en alleen maar voor noodzakelijke gevallen naar buiten te gaan en/of te reizen.

Naast de maatregelen van de Rijksoverheid zijn er plaatselijk extra beperkingen opgelegd door de lokale overheden, gemeentes en veiligheidsregio’s. In mijn omgeving is elke vorm van clubactiviteit verboden op dit moment en dat zal wellicht in jullie geval ook zo zijn.

Wij als KNVvL kunnen clubs alleen maar adviseren de maatregelen van de overheid op te volgen. Het is de verantwoording van het bestuur van een club om dat advies ter harte te nemen of niet.

Mochten jullie nu al willen gaan vliegen op het modelvliegveld onder bepaalde voorwaarden zonder instemming van de gemeente, dan is dat volledig voor verantwoording van de eigen vereniging. Enkele andere clubs hebben dat ook al geprobeerd en hebben een waarschuwing gekregen van de lokale handhaving. Als blijkt dat je toch in strijd met lokale verordeningen en/of maatregelen van de rijksoverheid hebt gehandeld en dat wordt geconstateerd, heb je mogelijk een probleem van € 390,00 per persoon en € 4000,00 voor de club en heb je geen goede beurt gemaakt bij de gemeente die je later wellicht weer nodig hebt voor de erkenning van je veld.

‘Ondanks de versoepeling die met name voor jeugd in landelijke richtlijnen wordt geboden, kiezen we daar als ARMC om praktische redenen niet voor. De besturen van ARMC en VMVC overleggen voortdurend met elkaar. Mocht het VMVC met een protocol komen, volgens landelijke of regionale richtlijnen, dan zal de ARMC dat vanzelfsprekend volgen en u daarvan op de hoogte stellen. Lesvliegen wordt vanaf heden via de online flight simulator, op het virtuele VMVC veld gedaan’.

Nog even volhouden is ons devies.

Als bestuur ARMC vinden we dat we ons moeten conformeren aan het landelijk standpunt. Er wordt dus niet gevlogen op Uddel.

Na 20 mei zullen we alles nogmaals bekijken en jullie berichten.

Lesvliegen gaat niet door

Lesprogramma voorjaar 2020 gaat helaas niet van start!

Apeldoorn, 31 maart 2020

Beste leden, instructeurs en aspirant piloten

Zaterdag 4 april hoopten we van start te kunnen gaan met het lesprogramma.  We hebben tot het laatst gewacht maar hebben nu toch het besluit moeten nemen om vooralsnog niet van start te gaan.   Het zal jullie niet verbazen dat dat alles te maken heeft met de Corona crisis en in dat kader met de adviezen die de regering ons geeft. 

Wanneer we alsnog met het lesprogramma van start kunnen gaan hangt af van de ontwikkelingen rond Corona en de richtlijnen die men geeft. Uiteraard zullen we je dat laten weten als het aan de orde is.   

Wellicht ten overvloede adviseren we je om in deze periode, waarin we niet echt kunnen vliegen, wat meer te oefenen op je flightsimulator.  

Indien er vragen zijn kunnen jullie die, liefst via mail aan de secretaris stellen, of beter nog: door contact op te nemen met een van de mensen die je binnen de ARMC of VMVC kent.

Bestuur en instructeurs van de ARMC / VMVC

BBQ van 4 april 2020

De BBQ van 4 april 2020 wordt ivm het Coronavirus afgelast.

Geen doorgang Clubavonden en Indoorvliegen

In verband met het Coronavirus;

De clubavond ARMC op 17,24 en 31 maart 2020 gaat niet door

De vergadering bij het VMVC op 24 maart 2020 gaat niet door

Het indoorvliegen op 22 maart 2020 in Twello gaat niet door

Vliegkamp Eibergen 2020

Vliegkamp 2020

Indoor vliegen zondag 23 februari 2020

ARMC indoor vliegen zondag 23 februari 2020

Adres: ” De Zuiderlaan” Zuiderlaan 5 7391 TZ Twello

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Deelnememers :

Naam Aangemeld Soort aanmelding
Sjef Salemans

Alex Janssen Ja S
Gerard Cramer Ja I
Albert Voortman Nee S
Harold van Beek Nee S
Gijs Heg Ja S
Ben Harperink Ja S
Robin Janssen Ja S
Henri Illbrink Ja S
Sander van Hoften

Robbin Muller S
Jacques Lentjes Ja S
Paul van Hoften

Minze Zwerver

Hans Loois

Sander ten Hove

Joyce Zwerver Ja S
Niek Wierda Ja S
Nienke Zwerver S
Ben Adelerhof

Nico Steenwijk

Gijswim 

R van Rennes

Patrick Kramer Nee
I
Hans Mijdam Ja
I
Ferdinand van Ommeren

Stef Buitenhuis

André Doppenberg Ja S
Ernst van der Riet Ja I
Abco de Munck
Nee ISeizoenkaart: Euro 45,-

Individuele aanmelding: Euro 10,-

Soort aanmelding: S = seizoenplaats I = Individuele aanmelding

Jaarlijkse ALV ARMC

Beste leden;
Bij deze wil ik iedereen namens het bestuur van harte uitnodigen voor de jaarlijkse ALV van de ARMC. T.z.t zal er ook een agenda worden opgesteld en verspreid. De ALV is op 11-2-2020 en begint om 20 uur. 

Het wordt zeer gewaardeerd als we een afmelding ontvangen indien je op deze avond bent verhinderd.

Met vriendelijke groeten,

Joyce Zwerver
Secretaris ARMC

secretaris.armc@gmail.com

Het gaat niet door !!!

Op 18 januari zou er een “refresh” worden gehouden. Dit gaat niet door. Richard Brandenhorst heeft zijn heup gebroken. We wensen hem een spoedig herstel.

Deze Refresh zou worden gegeven door Richard Branderhorst, voorzitter van de Commissie Instructie en Veiligheid van de KNVvL.

Refresh ARMC Instructeurs

Op 18 januari 2020 van 11.00 uur tot 15.00 uur zal er een Refresh gehouden worden voor alle instructeurs.

De bedoeling is om rond 11.00 uur te beginnen en uiterlijk 15.00 uur te stoppen.

Deze Refresh zal worden gegeven door Richard Branderhorst, voorzitter van de Commissie Instructie en Veiligheid van de KNVvL. De refresh zal plaats vinden in ons clubgebouw. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Precieze tijd en invulling zullen volgen.

Het beloofd een zeer leerzame en gezellige happening te worden.

Met oog op de organisatie en catering graag tijdig aan Joyce doorgeven als iemand verhinderd is om te komen.

Indoor vliegen zondag 19 januari 2020

ARMC indoor vliegen zondag 19 januari 2020

Adres: Jachtlustlaan Twello

Tijd: 13.30 uur – 17.30 uur

Deelnememers :

Naam Aangemeld Soort aanmelding

Sjef Salemans

Ja

S
Alex Janssen Ja S
Erik Muller
Albert Voortman Ja S
Harold van Beek Ja S
Gijs Heg Ja S
Ben Harperink Nee S
Robin Janssen Ja S
Henri Illbrink Ja S
Sander van Hoften

Robbin Muller Ja S
Jacques Lentjes Ja S
Paul van Hoften

Minze Zwerver

Hans Loois
Ja

I
Sander ten Hove

Joyce Zwerver Ja S
Niek Wierda Ja S
Nienke Zwerver S
Abco de Munck
Ja

I
Nico Steenwijk Ja
I
Gijswim  Ja
I
R van Rennes
Ja

I
Patrick Kramer

Karol Wozniak Ja
I
Ferdinand van Ommeren

Gerard Cramer Ja
I
André Doppenberg S
Ernst van der Riet


Frits
Ja
S
Frans Botter
Ja
I

Seizoenkaart: Euro 45,-

Individuele aanmelding: Euro 10,-

Soort aanmelding: S = seizoenplaats I = Individuele aanmelding

Indoor vliegen zondag 22 maart 2020

ARMC indoor vliegen zondag 22 maart 2020

Adres: ” De Zuiderlaan” Zuiderlaan 5 7391 TZ Twello

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Deelnememers :

Naam Aangemeld Soort aanmelding
Sjef Salemans

Alex Janssen Ja S
Erik Muller Ja S
Albert Voortman Ja S
Harold van Beek Ja S
Gijs Heg Ja S
Ben Harperink Ja S
Robin Janssen Ja S
Henri Illbrink Ja S
Sander van Hoften

Robbin Muller Ja S
Jacques Lentjes Ja S
Paul van Hoften

Minze Zwerver

Hans Loois

Sander ten Hove

Joyce Zwerver Ja S
Niek Wierda Ja S
Nienke Zwerver Ja S
Ben Adelerhof

Nico Steenwijk

Gijswim 

R van Rennes

Patrick Kramer

Peter Rook

Ferdinand van Ommeren

Stef Buitenhuis

André Doppenberg Ja S
Ernst van der Riet


Seizoenkaart: Euro 45,-

Individuele aanmelding: Euro 10,-

Soort aanmelding: S = seizoenplaats I = Individuele aanmelding

Van de Voorzitter

Van de voorzitter

Met gepaste trots kunnen wij als ARMC terugkijken op een geweldig jubileumjaar. Zo hebben we ons onder de bezielende leiding van Alex ook als indoorvliegclub weer verder op de landelijke kaart gezet. Zowel voor de professional als de recreant. Voor ieder wat wils. Ook vorig jaar vielen we weer in de prijzen. Onze evenementencommissie was weer druk met de organisatie van diverse evenementen waarvan we het 50-jarig jubileum als hoogtepunt kunnen beschouwen. Ook aan het zomerkamp in Doorn is door o.a. Sander en Robin weer met veel plezier meegedaan. Afgelopen zomer hebben we kunnen genieten van het buitenvliegen op Uddelse veld, dat er na een opknapbeurt in 2017 weer, met dank aan o.a. Erik Muller, geweldig bij lag. Verder hebben we afgelopen jaar ons ledenaantal en het aantal lesvliegers gestaag zien groeien. Een mooi vooruitzicht! Natuurlijk hebben we ook vorig jaar weer met z’n allen – voor het eerst in 2018 – voor de tweede keer mogen genieten van het watervliegen op Bussloo. Ook dit evenement laat elk jaar weer meer deelnemers zien. Fijn dat we hier de samenwerking met KnVVL en RC-Wings zochten. Natuurlijk heel jammer dat RC-Wings vorig is opgehouden te bestaan, natuurlijk in het bijzonder voor Robbin.

Als voorzitter wil ik graag hier ook graag van de gelegenheid gebruik maken een dankwoord te richten aan Karol die zich met verve heeft ingezet voor ons AMRCGeschiedenisboek. Een pracht bundel van wetenswaardigheden, memo’s en foto’s sinds de oprichting van onze club. Een bron van inspiratie voor onze toekomstige jonge leden. Op de eerstvolgende ledenvergadering neemt het bestuur dit graag in ontvangst.

Een blik op het komend jaar vertelt ons dat er weer een indoorwedstrijd in maart staat gepland en dat het watervliegen rond mei z’n beslag krijgt. Verder staat natuurlijk ook dit jaar het onderhoud van het clubgebouw op de agenda. Net zoals voorgaande jaren zullen we enkele data plannen waarop we met z’n allen aan de slag gaan. Natuurlijk onder professionele begeleiding van Arie. We maken er ook dit jaar weer een gezellig moment van waarin we het aangename met het nuttige combineren. Immers we besparen ieder jaar € 2.000,- voor een toekomstig eigen veld. En ja ik geloof nog steeds dat ons dit een keer gaat lukken. Ofwel binnen de gemeente Apeldoorn ofwel daarbuiten.
Natuurlijk kijk ik uit naar een sportief en gezellig zomerseizoen buiten. Onze secretaris gaat dit jaar haar brevet halen heb ik me laten vertellen. Ook samen met Spelderholt onderzoeken we of we in 2019 opnieuw een evenement met de bewoners kunnen organiseren. Ook onze maatschappelijke betrokkenheid ligt aan de basis van de continuïteit van onze club. Ik laat me verrassen. Op mijn bijdrage kun je rekenen.

Mijn rol als voorzitter loopt dit jaar ten einde. Zoals jullie al medegedeeld in de laatste ALV leg ik mijn functie als voorzitter neer in 2019. Kerkenwerk en mijn bestuursactiviteiten bij Toastmasters Apeldoorn vraagt meer en meer tijd. Bovendien start ik in een nieuwe job per 1 april als verkoop en netwerkregisseur bij Perspekt. Ik moet keuzes maken en vraag jullie uit te zoeken naar nieuwe kandidaten voor de rol van voorzitter. Ik heb me laten vertellen dat er een kandidaat. Kandideer je vooral zou ik zeggen.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén